NIFRON SRL anunță încheierea proiectului:

Titlul proiectului:

„DOTAREA FIRMEI NIFRON SRL ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII”

Codul SMIS: 147406

    Beneficiar: SC NIFRON SRL Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

    Scopul proiectului: Crearea unei unități noi și achiziția utilajelor necesare pentru realizarea activității conform codului CAEN 2363 – Fabricarea betonului și creșterea competitivității economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic și gestionarea în mod eficient a resurselor, în contextul actual al dezvoltării durabile și în acord cu tendințele europene.

    Obiectivele specifice ale proiectului:

– Achiziţia de: • utilaje pentru fabricarea betonului, servicii adaptare utilaje pentru operarea de către persoane cu dizabilități, panouri fotovoltaice mobile, servicii de consultanţă şi informare şi publicitate;

– Crearea de 5 noi locuri de muncă, dintre care o persoană ce face parte dintr-o categorie defavorizată.

Rezultatele proiectului: achiziţia de active corporale, necorporale şi servicii, precum şi crearea a cinci locuri de muncă.

Data începerii proiectului: 29.12.2021

Perioada de implementare a proiectului: 28 de luni, respectiv între data 01.11.2020 şi 28.02.2023.

Valoarea totală a proiectului a fost de 12.458.330,93 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 7.344.325,88 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 6.242.677,00 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 1.101.648,88 lei).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului, facebook.com/inforegio.ro.

Sici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Scopul proiectului: Crearea unei unități noi și achiziția utilajelor necesare pentru realizarea activității conform codului CAEN 2363 – Fabricarea betonului și creșterea competitivității economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic și gestionarea în mod eficient a resurselor, în contextul actual al dezvoltării durabile și în acord cu tendințele europene.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Rezultatele proiectului: achiziţia de active corporale, necorporale şi servicii, precum şi crearea a cinci locuri de muncă.

Data începerii proiectului: 29.12.2021

Perioada de implementare a proiectului: 25 de luni, respectiv între data 01.11.2020 şi data 30.11.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 12.458.330,92 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 7.344.325,88 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 6.242.677,00 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 1.101.648,88 lei).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului, facebook.com/inforegio.ro.

SC NIFRON SRL

Persoană de contact: Soare Niculaie – Administrator;

Telefon: 0745342101;   Email: snsoare@yahoo.com


Descarcă PDF